Last van Engerlingen?

Engerlingen zijn de larven van de Mei- Juni of Rozenkever.

De kevers vliegen vanaf half mei in groten getale rond en leggen dan eitjes.

De larven die daaruit komen, doen zich tegoed aan wortels van gras en planten.

Uw probleem:

Engerlingen vreten aan uw gazon.

Engerlingen vreten aan uw tuinplanten en hagen, waardoor ze niet willen groeien, wegkwijnen en uiteindelijk doodgaan.

U hebt al van alles geprobeerd, maar zonder resultaat.

Onze oplossing:

NovaFerm Viva®

Werkt op basis van complexe werkingsmechanismen.

De gehele plantengroei wordt gestimuleerd. Het natuurlijke mengsel met 4 soorten sporevormende bacteriën tast schadelijke insecten zoals engerlingen en emelten van binnen en van buiten aan.

NovaFermViva® heeft een positief effect op de wortels van de plant.

NovaFerm Viva® is eenvoudig toe te dienen met behulp van een drukspuit of gieter.

Getest in de praktijk

Engerlingen worden bestreden met natuurlijke middelen.

Onze voorwaarden: Het moet wél effectief zijn.

Er is steeds meer bekend over het bodemleven. Mede door- en dankzij het steeds meer aan banden leggen van chemische bestrijdingsmiddelen worden er slimme oplossingen bedacht in de land- en tuinbouw. Dit is er één van.
Uitgebreid getest door mensen uit de praktijk.

Meer weten?  Bel 06-21 89 09 92